ZESPÓŁ


SABINA
ISKIERKA


TEL. 604 556 053


Jestem psycholożką, psychoterapeutką oraz trenerką umiejętności psychospołecznych. Od 2006 zajmuję się diagnozą i terapią dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz terapii EMDR. Od 2013 roku Posiadam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego oraz terapeuty EMDR.

Prowadzę terapią indywidualną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pomoc oferuję zakresie leczenia m.in.: zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (OCD), depresja, zaburzenia lękowe (lęk uogólniony GAD, napady paniki, lęk o zdrowie), zaburzenia stresu pourazowego PTSD, trauma kompleksowa, żałoba, ADHD, zaburzenia zachowania, problemy rozwojowe młodzieży, zaburzenia osobowości, wsparcie dla rodziców w problemach wychowawczych. Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Od 2005 roku prowadzę również warsztaty i treningi psychologiczne w oparciu o autorskie programy.

Od 2012 roku współpracuję z Uniwersytetem SWPS w Katowicach, prowadzę ćwiczenia m.in. z zakresu funkcjonowania grup oraz przygotowania do terapii dzieci i młodzieży.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

W swojej pracy zależy mi przede wszystkim na wydobywaniu potencjału ukrytego w każdym z nas. W kontakcie z klientem interesuje mnie przede wszystkim rozbudzanie świadomości, która wskazuje różne ścieżki, a przez to zwiększanie możliwości wyboru tej właściwej.


JANUSZ
MAZANOWSKI


TEL. 796 407 789


Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), opieram się również silnie na terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) i terapii EMDR (ang. eye movement desensitization and reprocessing, pl. desensytyzacja i przetwarzanie metodą ruchu gałek ocznych).

Prowadzę terapię osób dorosłych obejmującą m.in. zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Pracuję w duchu pozytywnej seksualności, uprawomacniającym osoby LGBT+.

Zawodowo interesuję się skutecznością psychoterapii, relacją terapeutyczną, traumą i umiejętnościami wspomagającymi proces terapii. Stanowczo sprzeciwiam się tzw. terapiom konwersyjnym i wszelkim terapiom nie popartym rzetelnymi badaniami naukowymi potwierdzającymi ich skuteczność.

Oferuję terapię w języku angielskim. Swoją pracę regularnie konsultuję z certyfikowanymi superwizorkami psychoterapii poznawczo-behawioralnej i EMDR.

Prowadzę praktykę psychoterapeutyczną od 2015 roku. Zależy mi na popularyzacji wiedzy i umiejętności dotyczących regulacji emocji i zmiany sposobu myślenia i zachowania. Myślę, że wszystkim żyłoby się lepiej z takimi zasobami. Są one szczególnie pomocne dla osób stojących przed trudnymi decyzjami w życiu, doświadczających konfliktów w relacjach czy cierpiących z powodu zaburzeń lękowych czy nastroju.

Ukończyłem studia z psychologii na uczelniach Indiana University w Stanach Zjednoczonych i University of Aberdeen w Szkocji. Ukończyłem również 4-letnie podyplomowe studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Na bieżąco wspomagam swoją wiedzę i umiejętności dodatkowymi szkoleniami i warsztatami. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.


KRZYSZTOF
FELIKSIAK


TEL. 663 857 370


Jestem psychologiem i studia psychologiczne ukończyłem na katowickim Uniwersytecie SWPS. Szkoliłem się z interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej i EMDR. Jestem w trakcie szkolenia do uzyskania tytułu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując z osobami dorosłymi w MOPS i Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od 2017 pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami w projekcie PAL Znaczenie rodziny w MOPS Kraków.

Zawodowo interesuję się czynnikami leczącymi i wspomagającymi zdrowienie oraz popularyzacją wiedzy psychoterapeutycznej poprzez bloga: piespawlowa.pl

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 12 roku życia) doświadczającą kryzysów życiowych, stanów depresyjnych i lękowych.

Świadczę wsparcie psychologiczne osobom LGBT+ oraz ich rodzinom.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i EMDR pod regularną superwizją.


KATARZYNA
MAKIEŁA-LEE


TEL. 605 459 509


Ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychologii klinicznej. Odbyłam szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych, obecnie przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty CTPB.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach; w Ośrodku Interwencji Kryzysowej; w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks oraz Centrum Psychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych.

Ukończyłam kurs nauczyciela jogi w szkole Loom w Nowym Jorku, gdzie poznałam zestaw technik relaksacyjno-oddechowych, które niwelują stres i napięcie oraz poprawiają ogólną kondycję psychofizyczną.

Proces terapeutyczny jest dla mnie towarzyszeniem w przejściu przez kryzysowe i trudne chwile, towarzyszeniem w dokonywaniu zmian, służących poprawie jakości życia.

Pracuję z osobami dorosłymi . Oferuję profesjonalną pomoc i wsparcie w następujących sytuacjach:

  • depresja;
  • bezsenność;
  • zaburzenia lękowe, fobie;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
  • zespół stresu pourazowego
  • długotrwały stres.

MAGDALENA
MIRTA


TEL. 508 395 833


Jestem psycholożką w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Odbyłam roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej dedykowane osobom dorosłym (CTPB Warszawa). Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zdobywałam pracując zarówno z osobami dorosłymi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Psychozami, Ośrodku Uzależnień i Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej i szkole podstawowej.

Od 2016r. jestem zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej zajmując się wsparciem psychologicznym i terapią krótkoterminową w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Mam doświadczenie pracy z osobami dotkniętymi szeroko rozumianą stratą (utratą pracy, zdrowia, żałobą po bliskiej osobie), stanach lękowych, depresjach, trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji, konfliktów rodzinnych i małżeńskich oraz z osobami, które dokonują zmian w swoim życiu.

Swoją pomoc oferuję w trudnościach związanych, m.in. z depresją, lękami, stresem, zab. nastroju, niską samooceną, zab. obsesyjno - kompulsyjnym (OCD), zab. odżywiania.

Gabinet jest przyjazny osobom LGBT+.

Pracuję pod regularną superwizją.

Terapię prowadzę w gabinecie i także przez Skype'a.


KAROLINA
SATERNUS


TEL. 575 072 425


Z wykształcenia jestem psychologiem oraz pedagogiem resocjalizacyjnym. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie zdobywam wykształcenie psychoterapeutyczne w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Swoje doświadczenie zdobywałam jako praktykantka instytucji, zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, takich jak: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam, Punkt informacyjno-konsultacyjny Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny (OZZS) w Bytomiu, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (w ramach trzech oddziałów dziennych psychiatrycznych).

Swoją praktykę zawodową rozpoczęłam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Obecną pracę psychoterapeutyczną łącze z pracą w Wydziale Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Fundamentem obranej drogi zawodowej jest dla mnie pasja i fascynacja dziedziną psychologii. Interesują mnie nowe podejścia terapeutyczne tj. mindfulness (MBCT, MBSR), Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) oraz Terapia Schematów. Istotnymi komponentami procesu psychoterapeutycznego są według mnie: uważność na potrzeby i wartości klienta, wydobywanie jego zasobów/ potencjału, partnerstwo, a wszystko to przy empatycznej, autentycznej relacji.

Prowadzę terapie indywidualne młodzieży i osób dorosłych w zakresie: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, a także w przypadku traum, żałoby i innych sytuacji kryzysowych, uzależnień od substancji/ czynności, samookaleczeń i innych zachowań autoagresywnych, czy też trudności w relacjach interpersonalnych.


AGATA
KUBACKA


TEL. 884 985 422


Jestem psycholożką,  psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Tytuł magistra psychologii obroniłam na Uniwesytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie z zakresu terapii EMDR,  studia podyplomowe z interwencji kryzysowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując oraz odbywając staże m.in. na Odziale Dziennym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Fundacji Nagle Sami w Warszawie (fundacja dedykowana osobom w żałobie), w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks. Obecnie prowadzę prywatną praktykę oraz pracuję w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.

Pracuję z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej i somatycznej, przejawiającymi trudności w życiu codziennym, które chcą dokonać w swoim życiu zmian. Duże znaczenie ma dla mnie relacja terapeutyczna i poczucie bezpieczeństwa. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie. Każdy człowiek ma inne potrzeby, a ja dzięki wiedzy i odpowiednim narzędziom, jestem po to, aby pomóc zmierzyć się z problemami i zrealizować zamierzone cele.

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.


dr MAGDALENA
HYLA


TEL. 603 170 103


Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologia, terapeutką ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), arteterapeutką i instruktorką terapii ekspresywnych i relaksacyjnych. Prowadzę konsultacje i psychoterapię w oparciu o model elastyczności psychologicznej w terapii ACT, której skuteczność jest potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Zajmuję się zarówno pracą praktyczną jak i pracą naukową, w której badam zagadnienia poczucia własnej wartości, relacji ze sobą i dobrego życia. Jestem członkiem zarządu Association for Contextual Behavioral Science Polska, stowarzyszenia promującego i rozwijającego Terapię Akceptacji i Zaangażowania w Polsce.

Pracuję z osobami pragnącymi dokonać zmian w swoim życiu, cierpiącymi m.in. z powodu różnych trudności związanych z problemami emocjonalnymi, lękiem, depresją oraz problemami w bliskich relacjach (partnerskich, rodzic-dziecko), a także zmagającymi się z bólem i chorobami przewlekłymi u siebie lub bliskich. Bardzo dużym źródłem inspiracji w mojej pracy jest dla mnie przebyta osobista droga zmagania się z trudnościami i ukończona terapia własna.

Żywię przekonanie, że każdy człowiek, nawet w najtrudniejszych i najcięższych momentach swojego życia, ma w sobie potencjał do rozwoju i życia dobrym życiem. Podczas pracy z klientami skupiam się zarówno na złagodzeniu objawów, które przysparzają trudności i cierpienia, i także – przede wszystkim – na pełnym szacunku i akceptacji odkrywaniu tego, co dla klienta jest ważne w życiu, na czym jest skoncentrowany jego potencjał i jakie kroki może podjąć, aby uczynić swoje życie pełniejszym.


MARIA
DUDA


TEL. 695 777 730


Jestem z wykształcenia pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam 5-letnie szkolenie przygotowujące do samodzielnego prowadzenia terapii prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szereg szkoleń z zakresu terapii ericksonowskiej (ok. 270 godz.) w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam również Szkołę Trenerów w METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne w Katowicach.

Od 2012 roku prowadzę w ramach prywatnej praktyki terapię indywidualną oraz terapię par i terapię rodzinną. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, z parami oraz rodzinami. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odbyłam również staż jako specjalista psychoterapii uzależnień w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" w Bielsku Białej.

Obecnie pracuję z dorosłymi osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień jako specjalista psychoterapii uzależnień.

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, która łączy różne podejścia psychoterapeutyczne. Dzięki temu mogę dobrać metody i techniki pracy indywidualnie do problemów konkretnej osoby. Przede wszystkim korzystam z nurtu systemowego i ericksonowskiego oraz perspektywy psychodynamicznej.

Interesuje mnie człowiek z całą swoją złożonością, wsparcie jego możliwości adaptacyjnych, wydobywanie często nieuświadomionych zasobów, strategie wychodzenia z kryzysów i traum.

Pracuję pod superwizją certyfikowanych superwizorów.


EWELINA
KAMIŃSKA


TEL. 530 596 757


W 2013 roku ukończyłam studia na kierunku pielęgniarstwa psychiatrycznego na Uniwersytecie w Wolverhampton, w Wielkiej Brytanii, gdzie rok później obroniłam też tytuł specjalizacji w interwencjach psychologicznych. Po zakończeniu studiów pracowałam w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 11-19 lat, a później na dwunastu różnych oddziałach szpitala psychiatrycznego dla osób dorosłych w skład którego wchodziły między innymi oddziały ogólnopsychiatryczne, intensywnej terapii, sądowe (rehabilitacyjne oraz o wzmocnionym zabezpieczeniu), dla osób z upośledzeniem intelektualnym, oddziały dla osób z zaburzeniami żywienia, oddział matki i dziecka oraz oddziały dla osób po 65 roku życia.

Podczas mojej pracy na oddziałach dane mi bylo towarzyszyć ludziom zdiagnozowanym z depresją, stanami lękowymi (GAD), psychozą, schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD), zaburzeniami osobowości, anoreksją, bulimią, zaburzeniami stresu pourazowego (PTSD), zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD), zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, ADHD, autyzmem oraz różnymi formami demencji.

Szczerze wierzę w drugiego człowieka i jego dobre intencje. Wierzę też, że nie ma sytuacji bez wyjścia oraz, że każdy z nas nosi w sobie odpowiedź i lekarstwo na wiele doskwierających nam dolegliwości.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu terapii EMDR (terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą gałek ocznych), które kończę w Londynie u boku pani mgr Alexandry Richman, która jest akredytowanym trenerem i konsultantem EMDR. Jako że ufam w wielki potencjał jaki drzemie w każdym z nas, i siłę, z która jesteśmy w stanie przenosić przysłowiowe góry, ukończyłam również szkolenie „Mistrza Coachingu” u boku pani dr Małgosi Misztal, aby zrobić również miejsce dla realizacji marzeń, które stanowią dla mnie nieodzowną część naszej egzystencji, szczęścia i samospełnienia. Na bieżąco rozwijam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, a pracę swą regularnie konsultuję z akredytowanymi superwizorami.

Oferuję terapię EMDR oraz sesje coachingowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim.


EWA
WALNIK-KRAUS


TEL. 512 075 288


Pracuję integratywnie, głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz w podejściu intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (ISTDP). Podejście integratywne pozwala mi łączyć wybrane metody pracy terapeutycznej w celu osiągnięcia najlepszych efektów dla zdrowia psychicznego danej osoby w danej sytuacji.

Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz terapii osób przeżywających degradację zawodową lub wypalenie zawodowe. Szczególnym moim zainteresowaniem jest somatyzacja. Podzielam pogląd, że stan zdrowia psychicznego ma wpływ na zdrowie fizyczne.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz terapeutyczne grupy wsparcia dla osób po przebytym zawale serca, dla osób przeżywających utraty oraz osób opiekujących się chorymi psychicznie.

Posiadam wykształcenie wyższe podyplomowe z psychologii zachowań społecznych. Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia i certyfikacji w czteroletnim Studium Psychoterapii prowadzonej przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Staż kliniczny odbyłam między innymi w Centrum Psychiatrii w Katowicach im dr Krzysztofa Czumy oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach. Prowadziłam szkolenia i warsztaty w zakresie tzw. kompetencji miękkich oraz wykłady i ćwiczenia między innymi z psychologii zarządzania, w szkołach wyższych i na studiach podyplomowych. Moją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii oraz członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego osobowość oraz aktualną kondycję psychiczną. Zaburzenie psychiczne traktuję jako objaw zaburzenia pewnej równowagi w psychice człowieka spowodowany poprzez określone sytuacje życiowe, mając na względzie wyjątkowość, rozumianą jako niepowtarzalność, indywidualizm każdej osoby. Wszystko co jest ważne w życiu mojego klienta jest ważne również dla mnie jako terapeuty i istotne w podróży do zdrowia, przeżywania życia w pełni oraz wzmocnienia kondycji psychicznej.


KLAUDIA
SLABIK


TEL. 504 922 928


Jestem psycholożką, ukończyłam studia na SWPS-sie w Katowicach o specjaloności psychologia kliniczna. Aktualnie szkolę się w psychoterapii RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań). Posiadam certyfikat terapeuty pierwszego stopnia.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje wsparcie dla osób ze schizofrenią oraz praca z osobami chorymi somatycznie w szczególności na choroby przewlekłe.

Cenię sobie indywidualne pełne troski i empatii, nieoceniające podejście do Pacjenta.

W mojej praktyce kładę szczególny nacisk na komfort klienta. Pracuję stosując zasady kodeku etycznego psychologa. Dbając o wysokie standardy świadczonej pomocy, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności.

W sposób szczególny interesuję się i zapraszam do kontaktu osoby które: - chorują somatycznie lub psychosomatycznie; - są w kryzysie, żałobie, w trudnym momencie swojego życia; - z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi; - przeżywające silny lęk o zdrowie i życie, lęk w chorobie, lęk przed zmianą, oceną innych, lęk przed samotnością; - mają niskie poczucie własnej wartości;  - mają problemy z zaufaniem, funkcjonowaniem w społeczeństwie;  oraz wszystkich którzy chcą dobrej dla siebie zmiany.


© 2019 Psychoterapia i szkolenia FLOW.