Trening umiejętności RO DBT dla osób z problemem nadmiernej kontroli. 7.10-25.11.2019 Katowice.

Wybierasz się do psychoterapeuty? Na czym polega pierwsza sesja, zwana też konsultacją lub spotkaniem.
15 lipca 2019

Trening umiejętności RO DBT dla osób z problemem nadmiernej kontroli. 7.10-25.11.2019 Katowice.

TRENING RO DBT: CO TO JEST I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

RO DBT czyli Radykalnie Otwarta Terapia Dialektyczno-Behawioralna to podejście terapeutyczne utworzone z myślą o pomocy osobom cierpiącym na stosunkowo różnorodne zaburzenia, jak np. nawracająca depresja, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy anoreksja. Ich cechą wspólną jest występowanie stylu nadmiernej kontroli. Podejście RO DBT powstało w rezultacie ponad 20 lat badań naukowych, potwierdzających jego skuteczność np. w zwiększeniu otwartości, elastyczności psychicznej i radzeniu sobie z emocjami w sytuacjach społecznych. Trening RO DBT stanowi uzupełnienie terapii indywidualnej i jest okazją do przećwiczenia szeregu umiejętności pomocnych w otwieraniu się na nowe doświadczenia, pielęgnowaniu ciekawości i życzliwości do siebie, ograniczaniu perfekcjonizmu i bardziej swobodnym wyrażaniu emocji i potrzeb.
Trening RO DBT jest częścią akcji JESIEŃ MINDFULNESS NA ŚLĄSKU WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2019 // I EDYCJA – więcej informacji na temat pozostałych wydarzeń można znaleźć na https://jesienmindfulness.pl/

NADMIERNA KONTROLA: ZA DUŻO DOBREGO

Biospołeczna teoria nadmiernej kontroli zakłada, że w ciągu życia u osób wrażliwych na zagrożenie, które dorastają w otoczeniu, w którym „nie ma przyzwolenia na błędy”, rozwija się styl oparty na nadmiernej kontroli, który ogranicza zarówno możliwości zdobywania bardziej elastycznych umiejętności, jak i ogranicza dostęp do pozytywnych wzmocnień społecznych. Zaburzenia takie jak nawracająca depresja mogą powstawać na skutek długotrwałego korzystania ze stylu nadmiernej kontroli. Samokontrola, czyli umiejętność powstrzymywania się od podążania za impulsami i odraczania przyjemności na rzecz dalekosiężnych celów, może być bardzo przydatna w codziennym rozwiązywaniu problemów, planowaniu, zwiększaniu efektywności w pracy. Nadmiar kontroli jednak może wiązać się z poczuciem odosobnienia i niezrozumienia, perfekcjonizmem, trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu nowych relacji, unikaniem podejmowania ryzyka, ograniczonym wyrażaniem emocji. Trudno jest czuć się swobodnie i budować bliskie więzi z innymi, kiedy dużo uwagi i wysiłku wkłada się w pilnowanie żeby kogoś nie urazić, nie narazić się na krytykę, nie okazać słabości, nie dać się wykorzystać czy ośmieszyć.

RADYKALNA OTWARTOŚĆ

Według podejścia RO DBT zdrowie psychiczne opiera się na trzech głównych filarach:

  • otwartości i gotowości na nowe doświadczenia i informacje zwrotne – w celu uczenia się nowych rzeczy,
  • elastycznej kontroli – w celu dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia,
  • bliskości i więzi społecznej (przynajmniej z jedną osobą), na bazie ewolucyjnego przesłania, że gatunek ludzki do przetrwania potrzebował umiejętności tworzenia długoterminowych relacji i współpracy w ramach grup czy plemion.


Radykalna otwartość zakłada, że nie patrzymy na świat takim jaki jest, tylko widzimy go takim, jacy my jesteśmy. W związku z tym konieczna jest chęć i umiejętność zadawania sobie ciągle pytania: „czego nowego mogę się nauczyć w tej sytuacji?” Wymaga to czasem sporo odwagi i pokory. Rolą instruktorów RO DBT jest pokazanie na własnym przykładzie, jak to robić, z pomocą życzliwości, współpracy i odrobiny zabawy. Mają być „plemiennymi ambasadorami”, których zadaniem jest zachęcenie osób z nadmierną kontrolą, które mogą się czuć odłączone od większości ludzi, by „wrócili do swojego plemienia”.

PLAN ZAJĘĆ

Trening RO DBT w Katowicach będzie składał się z siedmiu 2,5-godzinnych spotkań, odbywających się w poniedziałki od 17:30 do 20:00, od 7 października do 25 listopada, z tygodniową przerwą 11 listopada. W grupie będzie od 7 do 9 osób oraz dwóch prowadzących, którzy są psychologami i terapeutami poznawczo-behawioralnymi, doświadczonymi w pracy z osobami zmagającymi się z nadmierną kontrolą. Więcej informacji o prowadzących można znaleźć w poniższych linkach:

Spotkania będą rozpoczynać się krótką praktyką uważności i będą obejmować tłumaczenie kwestii teoretycznych – np. na czym polega radykalna otwartość, co pozwala nam zrozumieć model neuroregulacji emocji czy teoria nadmiernej kontroli. Stopniowo będą wprowadzane i tłumaczone nowe umiejętności – np. dociekania, radykalnej otwartości, włączania poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych, angażowania się w nowe zachowania bez planowania. Omawiane również będą zadania wykonywane przez uczestników – praktyka umiejętności i uzupełnianie ulotek. W trakcie każdych zajęć przewidziana jest też krótka, kilkuminutowa przerwa.

ZAPISY

Koszt jednego 2,5-godzinnego spotkania to 60 zł, koszt całego treningu to 420 zł. Trening będzie odbywał się w siedzibie FLOW przy ulicy Staromiejskiej 11/3 w Katowicach.

Chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się do prowadzących:

  • Hanna Famulicka: tel 519 197 199, hanna@poznawczo.pl
  • Janusz Mazanowski: tel 796 407 789, janusz@mazanowski.pl

Po zgłoszeniu zostanie wysłany formularz do wypełnienia. Warunkiem rezerwacji miejsca na treningu jest wpłata zadatku w wysokości 120 zł. Osoby wpłacające całą kwotę kosztu szkolenia przed jego rozpoczęciem otrzymają zniżkę 10%.

ŹRÓDŁA

Lynch T. (2018). Radically Open Dialectical Behavior Therapy. Theory and practice for treating disorders of overcontrol.

Lynch T. i inni (2018), „Radically open dialectical behaviour therapy for refractory depression: the RefraMED RCT”, Efficacy and Mechanism Evaluation, 5.7.

Strona internetowa Radically Open Ltd z materiałami po angielsku o RO DBT https://www.radicallyopen.net/